Пътешествия на кредит

Предимствата да почивате на изплащане:

Достъпни месечни вноски, които Ви помагат да планирате по–добре семейния бюджет.

Възможност за почивка, въпреки че не разполагате с необходимите пари в брой.

Не се налага да влагате голяма сума пари и разполагате с повече средства за самото пътуване.

За почивки на кредит, могат да кантдидатстват всички пълнолетни български граждани с постоянен доход. Необходими документи за кандидатстване:

- За суми от 150 до 1000 лева Копие на лична карта и подпис.

- За суми от 1000 до 1500 лева Копие на лична карта и документ за доход.

- За суми от 1500 до 3000 лева Копие на лична карта, документ за доход и копие на трудов договор или служебна бележка и запис на заповед.

Имате възможност да изберете сами погасителният план:

1. Внасяте 35% първоначална вноска и останалата част, разсрочете на 3, 6, 9 или 12 равни месечни вноски.

2. Внасяте 16,67% първоначална вноска и останалата част, разсрочете на 6 равни месечни вноски.

3. Внасяте 10% първоначална вноска и останалата част, разсрочете на 11 равни месечни вноски.

4. Не внасяте първоначална вноска и цялата сума разсрочвате на 7 или 12 равни месечни вноски.